Równe, ul. S. Krushelnytska, 62 a

OSTAPCZUK OLEH

18-1

OSTAPCZUK OLEH

„Stomatologia to moja droga, moja radość, mój sposób czynienia dobra ludziom, tworząc dla nich zdrowy uśmiech.”

„Kieruję się starożytną indyjską mądrością: „Lekarz musi mieć czyste współczujące serce, spokojny temperament, prawdomówny charakter, wyróżniać się największą pewnością i cnotliwością, stałą chęcią czynienia dobra”. W pracy z ludźmi dla mnie najważniejszą rzeczą jest  dotrzymywać się prostą mądrość życiową: „Do pacjenta trzeba odnosić się tak, jak chcesz, żeby odnosiły się do ciebie”.

ładowanie
Document size: 0.00

Moja edukacja

1998

ukończył Państwową Medyczną Akademię w Iwano-Frankiwsku.

2000

ukończył  staż podyplomowy w Iwano-Frankowskiej Państwowej Akademii Medycznej.

Zapytaj

Adresy:

Równe, ul. S. Kruszelnyćkiej, 62а

Kontakt: OSTAPCZUK OLEH

ostapchuk@dentamed2000.com.ua

http://dentamed2000.com.ua

+38 096 555-05-45

Czas pracy: 09.00 до 19.00